Sudoració excessiva en mans, axil·les i peus

La hiperhidrosi és un trastorn del sistema nerviós autonòmic que es caracteritza per la sudoració excessiva d’una part concreta del cos, normalment: palmell de les mans, axil·les i plantes dels peus. Això vol dir que els que la pateixen poden suar abundantment tot i estar en repòs o en un ambient fresc, el que provoca importants inconvenients tant socials com professionals que acaben per afectar la psicologia de la persona afectada.

 

Bon exemple d’això són els problemes que pateixen els arquitectes o decoradors (que taquen els plànols per la suor excessiva), els personatges públics (que han de donar la mà constantment), o les persones amb sudoració axil·lar (que espatlla la roba i s’avergonyeixen del setge antiestètic).

 

Una solució per evitar la cirurgia

Hi ha tres solucions possibles per frenar la hiperhidrosi. La més senzilla però amb menys percentatge d’èxit és la utilització de antitranspirants que bloquegin la sortida de la suor. Si no soluciona el problema, fins fa pocs anys l’única alternativa era la intervenció quirúrgica. Aquesta cirurgia soluciona el 95% casos i consisteix a tallar els nervis que envien impulsos nerviosos a les glàndules sudorípares per eliminar de manera permanent la seva capacitat per suar.

 

Gràcies a la toxina botulínica, un tractament de medicina estètica, han disminuït el nombre d’intervencions quirúrgiques per solucionar aquest incòmode problema. Aquest procediment utilitza la substància popularment coneguda com botox per combatre la sudoració excessiva de mans, peus i aixelles.

 

Digues adéu a la suor

El tractament consisteix en la injecció de petites quantitats de botox a la zona afectada. La funció d’aquesta proteïna és bloquejar els nervis que connecten amb les glàndules sudorípares, evitant així la sudoració.

 

Es tracta d’un procediment molt efectiu per tractar petites àrees, però no pot utilitzar-se en pacients amb sudoració excessiva generalitzada. Els seus resultats són temporals i cal repetir el procés cada 3 o 6 mesos per aconseguir un efecte permanent.

 

Si vols solucionar el teu problema d’hiperdrosis sense haver de passar pel quiròfan, la Dra. Costa és la persona indicada per ajudar-te.

HA ARRIBAT EL MOMENT DE SENTIR-SE BE