INTRALIPOTERAPIA: Aqualyx®

ÚS:

Flancs, cara interna de les cuixes i genolls, regió trocantèrica (“cartutxeres”), abdomen, braços, doble mentó o papada.

 SESSIONS:

Entre 2 i 5 sessions amb un interval de 3 setmanes.

DURADA:

20 minuts

RECOMENACIONS:

Vida normal després de la sessió, fer exercici i una dieta sana.

La intralipoterapia és un protocol concret per a l’ús d’una solució injectable (Aqualyx®) que permet determinar el trencament gradual de les cèl·lules adiposes (de greix) en zones localitzades.

 

Una alternativa a la liposucció

La Intralipoteràpia està vista pels experts com l’alternativa a la liposucció, pel que pot ser una solució abans de passar per quiròfan. No per això es tracta de succionar el greix acumulat en certes zones, sinó d’injectar amb una cànula la substància adequada per a la seva eliminació. La seva aplicació no necessita anestèsia de cap tipus, fins i tot és un procediment menys molest que la mesoteràpia “clàssica” ja que són moltes menys “punxades”. El nombre de sessions varia entre 2 i 5, segons l’extensió de les àrees a tractar, amb un interval mitjà de 3 setmanes entre una i altra. Aquests intervals poden ser modificats per la Dra. Costa depenent d’aspectes clínics particulars del pacient.

 

Combat el greix localitzat

La intralipoterapia està indicada exclusivament per al tractament del greix localitzat de petita o mitjana dimensió en persones que no tenen la intenció de sotmetre’s a una intervenció quirúrgica de liposucció. En cap cas és un tractament que substitueixi a una dieta i a uns hàbits saludables, sinó que els complementa, ja que és molt probable que aquest greix localitzat no desaparegui al aprimar-se. També és recomedable evitar el consum d’alcohol i consumir molta aigua mentre duri el tractament per impulsar l’eliminació de les toxines.

 

Àrees a tractar

Les àrees corporals que solen estar afectades per el greix localitzat i poden tractar-se amb Aqualyx® són:

  • Flancs
  • Cara interna de les cuixes i genolls
  • Regió trocantèrica (“cartutxeres”)
  • Abdomen
  • Braços
  • Doble mentó o papada

 

Resultats visibles

Els resultats són visibles des de la primera sessió. L’aspecte final es podrà observar al cap d’un mes de la realització del tractament i els seus èxits seran permanents sempre que es segueixin les recomanacions del metge. Després d’aquest tractament és aconsellable fer el drenatge limfàtic manual segons la tècnica de Vodder i la pressoteràpia. La Dra. Costa li informarà de totes les opcions disponibles per optimitzar els resultats aconseguits.

HA ARRIBAT EL MOMENT DE SENTIR-SE BE