ELIMINAR ARRUGUES

ÚS:

  • Arrugues del front
  • Arrugues periorbiculars ( “potes de gall” )
  • Arrugues i solcs de l’entrecella
  • Caiguda de la punta del nas al somriure

 SESSIONS:

Els efectes comencen a ser visibles a les 24-48 hores i duren entre 3 i 6 mesos , per la qual cosa cal repetir les sessions de 2 a 3 vegades l’any.

DURADA:

20 minuts.

Als 15 – 20 dies es recomanable tornar a la consulta per a un control.

RECOMANACIONS:

Vida normal després de la sessió. No fer esport i no manipular la zona tractada.

Com més gesticulem, més ens arruguem…

La micro denervació selectiva, elimina les arrugues d’expressió (entrecella, front, potes de gall), paralitzant el múscul encarregat de generar l’arruga, es tracta de frenar i relaxar aquests moviments tan repetitius que fan que semblem cansats o enfadats.

Per a assegurar els resultats adequats, des de Clínica Inma Costa recomanem que en les 3 o 4 hores següents el pacient no romangui tombat i eviti tota manipulació de la zona tractada. D’altra banda, després del tractament, pot fer vida normal.

Els efectes comencen a ser visibles en 24-48 hores. Tot pacient haurà de realitzar-se una visita de control dins dels 15-20 dies posteriors.

Els seus efectes duren entre 3 i 6 mesos, per la qual cosa cal repetir les sessions de 2 a 3 vegades a l’any. Encara que els resultats no siguin permanents, a mesura que avança el temps i es realitzen més sessions, aquests es prolonguen.

HA ARRIBAT EL MOMENT DE SENTIR-SE BE