REJOVENIMENT FACIAL INTEGRAL

ÚS:

Rejoveniment facial aplicat al rostre: galtes, front, pòmuls, mentó, papada i llavi superior; i coll, escot, mans, braços.

 SESSIONS:

2 sessions, els seus efectes poden durar fins a 1 any.

DURDADA:

40 minuts

RECOMANACIONS:

Vida normal després de la sessió.

Les arrugues d’expressió apareixen com a conseqüència de l’excés en la mobilitat de la musculatura facial. Amb el pas del temps, s’instal·len a la cara, sent predominants en el terç superior. Ens fan mostrar un aspecte cansat, trist o malhumorat. Per revertir aquests efectes i sentir-nos millor, més vitals i amb un aspecte general més atractiu, apliquem tractaments combinats per oferir la millor solució a cada pacient: el rejoveniment facial integral, també conegut com mesoplàstia.

 

Es tracta d’una tècnica combinada que permet restaurar, modelar, esculpir, realçar, recuperar i rejovenir sense haver de passar pel quiròfan. Utilitza quatre tractaments diferents: principis actius, oligolements, vitamines i àcid hialurònic. Gràcies a aquest mètode tan complet, s’actua a diversos nivells i s’aconsegueix reestructurar el volum, tensar la pell i contrarestar els principals signes del pas del temps. A més, les substàncies infiltrades exerceixen el seu efecte tant en els músculs i el teixit subcutani com en la dermis i l’epidermis.

 

La mesoplàstia es realitza en dues sessions, abans de les quals cal netejar la zona facial que es va a tractar. Es pot aplicar a:

  • Rostre: galtes, front, pòmuls, mentó, papada i llavi superior.
  • Coll, escot, mans, braços.

 

El tractament es pot aplicar a partir dels 35 anys tant per prevenir com per corregir la flacciditat i reestructurar volums. Sol dividir-se en dues sessions i una valoració posterior als 6 mesos de la seva finalització. Com a efectes secundaris, poden aparèixer lleugers vermellors, inflor o petits hematomes a la zona injectada, que es poden camuflar amb maquillatge. Els efectes de la mesoplàstia facial solen durar al voltant d’un any.

 

Els resultats són tant graduals com immediats en funció dels efectes propis de cada substància. Cal destacar que la combinació de diferents tècniques produeix millors resultats i més duradors, ja que cadascuna d’elles actua de manera diferent i a diferent nivell. Gràcies al rejoveniment facial integral, s’aconsegueix eliminar i atenuar les arrugues d’expressió, rejovenir la mirada i crear un aspecte descansat i relaxat. En alguns casos també es poden modelar i elevar les celles fins a la seva posició ideal.

HA ARRIBAT EL MOMENT DE SENTIR-SE BE