ELIMINAR ARRUGUES: BOTOX

ÚS:

  • Arrugues del front
  • Arrugues periorbiculars ( “potes de gall” )
  • Arrugues i solcs de l’entrecella
  • Caiguda de la punta del nas al somriure

 SESSIONS:

Els efectes del Botox ® comencen a ser visibles a les 24-48 hores i duren entre 3 i 6 mesos , per la qual cosa cal repetir les sessions de 2 a 3 vegades l’any.

DURADA:

20 minuts.

Als 15 – 20 dies es recomanable tornar a la consulta per a un control.

RECOMANACIONS:

Vida normal després de la sessió. No fer esport i no manipular la zona tractada.

Com més gesticulem, més ens arruguem…

El gran èxit de la toxina botulinica (Botox®, Disport®, Vistabel®, Azzalure®, Boccouture®…) és frenar i relaxar aquests moviments tan repetitius que fan que semblem cansats o enfadats.

 

Línies d’expressió massa marcades, potes de gall i arrugues a la cara i el coll són les conseqüències directes de l’envelliment i el pas dels anys. Les imperfeccions facials converteixen el nostre rostre en un mirall de la fatiga, l’estrès diari i també de la vellesa. No obstant això, la toxina botulínica és capaç d’aconseguir una aparença més jove i fresca en pocs dies i de forma mínimament invasiva.

 

Es tracta d’una proteïna purificada que s’injecta en mínimes doseis a determinats músculs de la cara per relaxar-los, i així suavitzar les arrugues existents o prevenir l’aparició d’altres. La seva aplicació aconsegueix uns resultats naturals, saludables i harmònics, així com una pell distesa, tonificada i llisa. S’administra mitjançant microinjeccions, pel que és un tractament pràcticament indolor.

 

Per assegurar els resultats adequats, des Clínica Inma Costa recomanem que en les 2 o 3 hores següents el pacient no estigui tombat i eviti tota manipulació de la zona tractada. Per la resta, després del tractament, pot fer vida normal. Els efectes de la toxina botulinica comencen a ser visibles a 24-48 hores. Tot pacient haurà de realitzar una visita de control dins dels 15-20 dies posteriors. Els seus efectes duren entre 3 i 6 mesos, per la qual cosa cal repetir les sessions de 2 a 3 vegades l’any. Encara que els resultats no siguin permanents, a mesura que avança el temps i es realitzen més sessions, aquests es prolonguen.

 

Gràcies a la satisfacció que ha generat en milers de pacients, el tractament amb toxina botulínica és el procediment mèdic-estètic més realitzat a tot el món. Les injeccions són altament segures, ja que els efectes de la substància únicament es manifesten en el múscul i no afecten el sistema nerviós central o alguna altra zona del cos.

HA ARRIBAT EL MOMENT DE SENTIR-SE BE